nemas flash

DomovPlastové oknáPlastové dvereHliníkový programFotogalériaKontakt

Dverné kovania

Dverné kovanie Kovania používané pri výrobe Našich dverí sú znacky G-U – skupiny podnikov Gretsch-Unitas. Gretsch-Unitas má už takmer 100 rocnú tradíciu v odbore okien a dverí. Firemná skupina sa profiluje ako dodávatel kompletného sortimentu a postupuje systémovo vpred. Súcastou firemnej skupiny sú známe firmy BKS (uzamykacia technika), FERCO (kovanie) a GU Automatic (automatické dverové systémy). S produktovými skupinami Dverová technika a Automatické dverové systémy ponúkame kompletný sortiment pre zabezpecenie domov a objektov. Pri tom máme vždy na zreteli úplnú súhru mechanického a elektronického zabezpecenia.Dverové zámky G – U delime na 2 hlavne skupiny: Dverové zámky SECURY-EUROPA sa vyznacujú patentovanou automatikou uzamknutia zdvihnutím klucky: Odomknutie valcových capov, masívnych závor resp. hákov a otvorenie dverí sa uskutocní stlacením dverovej klucky. Zatvorenie a uzamknutie prebehne opacne. Pomocou cylindrickej vložky sa táto funkcia nasledovne zablokuje resp. uvolní. v Dverové zámky SECURY sa vyznacujú automatikou uzamknutia a odomknutia pomocou klúca cylindrickej vložky. Zamky SECURY a SECURY-EUROPA vyraba sa v prevedeniach: R 4 – bezpecné dverové zámky s valcovými capmi (4 valcové capy, 8 mm vysoké, Ř 11 mm) SH – bezpecné dverové zámky s masívnymi uzatváracími hákmi MR – bezpecnostné dverové zámky s masívnymi závorami – 3. triedu odolnosti voci vlámaniu (WK 3) podla normy ENV 1627 MR AUTOMATIC – bezpecnostné dverové zámky s 2 automatickými strelkovými závorami - 2. a 3. trieda odolnosti voci vlámaniu (WK 3) podla normy ENV 1627

Dverné kovanie Dverné kovanie Dverné kovanie Dverné kovanie